Serratia

Bakterie rodzaju Serratia są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Wchodzą w skład flory komensalnej przewodu pokarmowego człowieka.

Istnieje 9 gatunków,  a najpopularniejsza – Serratia  marcescens (pałeczka krwawa, pałeczka cudowna).

Wytwarza czerwony barwnik (prodigiozyna), szczególnie na produktach zawierających skrobię. Ta właściwość wzrostu na chlebie tłumaczy niektóre cuda, które były odnotowywane w średniowieczu (pojawienie się krwi).

Są przeważnie  saprofityczne i powodują psucie się żywności. Namnażają się w temperaturze pokojowej (210C-450C), łatwo przenoszą się na sprzęt medyczny, cewniki, baseny, płyny infuzyjne, płyny do mycia rąk.

Potrafią namnażać się w roztworach dezynfekcyjnych opartych o czwartorzędowe aminy.