Archiwa tagu: szkodniki


Szkodniki

Szkodniki – to organizmy, których działalność życiowa przynosi straty dla gospodarki człowieka.

Szacuje się, że w skali światowej, straty spowodowane przez rozmaite szkodniki w uprawach roślin sięgają około 10–15% wartości całego plonu.

Do szkodników należą organizmy uszkadzające:

  • rośliny uprawne, nierzadko całe uprawy
  • zbiory płodów rolnych przechowywane w magazynach, spichrzach, zakładach przetwórczych
  • drzewa, krzewy leśne i parkowe, materiały drewnopochodne, materiały tekstylne, książki, produkty spożywcze itd.

Najliczniejszą grupę wśród szkodników stanowią owady, natomiast z kręgowców to głównie gryzonie. Ponadto szkodnikami mogą być pewne gatunki nicieni, ślimaków, wijów i roztoczy.