fumigacja palet na eksport

Fumigacja palet na eksport

Przepisy międzynarodowego prawa ruchu transportowego wymagają, by opakowania drewniane (palety, skrzynie, beczki, obudowy paletowe), były poddawane obróbce cieplnej.

Fumigacja i obróbka cieplna opakowań

Do marca 2010 roku wszystkie elementy drewniane poddawane były procesowi fumigacji, czyli dezynfekcji gazowej. Wykorzystywano w tym celu niezwykle szkodliwy gaz – bromek metylu (MB – metyl bromide). Został on jednak wycofany z użycia na terenie całej Unii Europejskiej, a obowiązujące wcześniej przepisy znowelizowano.

W myśl nowych zasad, fumigowanie na eksport musi przebiegać w zgodzie ze standardem ISPM 15 (International Standard for Phytosanitary Measure Standard 15). Według wymagań drewno należy oznaczyć specjalnym znakiem, który będzie zawierał skrót IPPC (International Plant Protection Convention). Obok skrótu IPPC umieszcza się dwuliterowy kod kraju oraz numer certyfikowanej jednostki przeprowadzającej zabieg, a także metodę użytą do dezynfekcji drewna. Obecnie stosuje się obróbkę cieplną, taką, by wewnątrz drewna została osiągnięta minimalna temperatura 50°C, przez przynajmniej 30 minut. Metoda ta oznaczana jest w wyżej opisanym systemie skrótem

Głównym celem fumigacji gazowej oraz obróbki cieplnej jest zniszczenie szkodników drewna wszelkiego rodzaju. Wprowadzone standardy zapobiegają rozprzestrzenianiu się larw i chrząszczy, które mogą stanowić szczególnie duże zagrożenie dla rodzimej roślinności.

Firma przeprowadzająca zabieg musi spełniać wszystkie wymagania określone przez IPPC. Wykonanie dezynfekcji elementów drewnianych obróbką cieplna potwierdza odpowiedni certyfikat.

Jako warszawski oddział jednej z największych firm świadczących usługi znakowania opakowań przyjmujemy zlecenia z terenu województwa mazowieckiego. W zakresie naszych usług znajdują się:

  • Fumigacja przedwysyłkowa (eksportowa) opakowań, palet, skrzyń załadunkowych itp.;
  • Znakowanie IPPC zgodnie z  ISPM 15;
  • Certyfikaty wywozowe do odprawy celnej.

Fumigacja palet, opakowań na eksport już od 250,00 zł

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

captcha