Grzyby


Grzyby właściwe (Mycota)

Grzyby (Mycota) są to organizmy o wielkości 2-20μm które należą do królestwa Fungi (grzyby). Są zaliczane do Domeny Eucaryota dla której wspól-ną cechą jest obecność wyraźnie zróżnicowanego i wyodrębnionego jądra komórkowego. Dodatkowo w przeciwieństwie do bakterii Procaryota wykazują duże zróżnicowanie morfologiczne, funkcjonalne i biologiczne. Posiadają dużą zdolność adaptacyjną do warunków środowiska. Czytaj dalej