Metody

Deratyzacja to zwalczanie, za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych, wszelkich szkodliwych gryzoni – takich jak: myszy, szczury, nornice, karczowniki oraz likwidacja kretów na terenach zamkniętych.

Stosujemy wszelkie metody chemiczne wraz z odłowieniem gryzoni z obiektu.

Podejmowane przez nas działania to:

  • deratyzacja jednorazowa lub cykliczna (szczury, myszy)
  • montaż i dalsza obsługa karmników
  • montaż pułapek
  • zabezpieczenie obiektów przed gryzoniami, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
  • stały monitoring obiektów (osiedla mieszkaniowe, bloki mieszkalne, domy, mieszkania, garaże, lokale produkcyjne i usługowe, gastronomiczne itp.)

Myszy i szczury zwalczamy przy użyciu środków najnowszej generacji. Zawierają one substancje zwabiające (hormonalne) oraz mumifikujące zatrute i padłe gryzonie. Trucizny rozmieszcza się w tzw. stacjach/ karmnikach deratyzacyjnych, aby zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem człowieka lub spożyciem przez zwierzęta domowe.

Szkodliwość gryzoni nie ogranicza się jedynie do zjadania i niszczenia surowców, ale również na ich zanieczyszczeniu odchodami, moczem sierścią i innymi częściami ciała.

W walce z gryzoniami bardzo istotne jest zapobieganie przedostania się osobników na teren posesji czy budynków oraz uniemożliwienie im znalezienie kryjówek służących jako miejsce do rozrodu.

Przepisy nakładają obowiązek deratyzacji na właścicieli zakładów przemysłu spożywczego, administratorów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, właścicieli obiektów użyteczności publicznej.