Grzyby właściwe (Mycota)

Grzyby (Mycota) są to organizmy o wielkości 2-20μm które należą do królestwa Fungi (grzyby). Są zaliczane do Domeny Eucaryota dla której wspól-ną cechą jest obecność wyraźnie zróżnicowanego i wyodrębnionego jądra komórkowego. Dodatkowo w przeciwieństwie do bakterii Procaryota wykazują duże zróżnicowanie morfologiczne, funkcjonalne i biologiczne. Posiadają dużą zdolność adaptacyjną do warunków środowiska.

Grzyby odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu równowagi ekologicznej na naszej planecie. Większość grzybów jest saprofitami pobierającymi energię i substancje odżywcze z podłoży i martwych szczątków organicznych. W przeciwieństwie do zwierząt, grzyb trawi pokarm na zewnątrz swojego ciała. Wykorzystuje do tego silne enzymy hydrolityczne które uwalnia do podłoża. W procesie takiego trawienia (pozakomórkowego) złożone sub-stancje organiczne są rozkładane na prostsze które grzyb może absorbować. W wyniku takiego rozkładu uwalniany jest do atmosfery dwutlenek węgla, a substancje mineralne wracają do gleby. Bez takiego rozkładu, podstawowe składniki odżywcze szybko zostałyby uwięzione w martwych zwierzętach, odchodach, gałęziach, liściach czy drzewach. Niektóre grzyby żyją w związku symbiotycznym z innymi organizmami. W mutualizmie grzyb pobiera substancje odżywcze od swojego gospodarza, a jednocześnie wpływa na jego kondycję.

Przykładem mutualizmu jest mikoryza, czyli symbiotyczny związek pomiędzy grzybem i korzeniami roślin. Grzyb rozkłada materię organiczną w glebie i udostępnia roślinie niezbędne dla niej składniki mineralne. Korzenie roślin dostarczają grzybowi węglowodanów, aminokwasów i innych potrzebnych mu substancji organicznych.

Grzyby rosną najlepiej w ciemności i środowisku wilgotnym i występują wszędzie tam gdzie mają do-stęp do podłoża organicznego. Wodę mogą wykorzystywać zarówno z atmosfery jak i podłoża na którym rosną. W bardzo suchym środowisku przeżywają w formie przetrwalników lub wytwarzają spory odporne na suszę. Większość grzybów lubi środowisko lekko kwaśne pH 5-6, ale są i takie które tolerują pH od 2 do 9. Wiele grzybów może rosnąć przy dużym stężeniu soli i cukru w podłożu. Grzyby mogą rozwijać się w różnych temperaturach i nawet zamrożone środki mogą być dla nich dogodnym podłożem.

Niektóre grzyby są pasożytami. Grzyb pasożytniczy pobiera substancje odżywcze od swojego gospodarza i przynosi mu szkody. Takie grzyby powodują choroby ludzi i zwierząt i roślin.