Postęp prac w przygotowywaniu normy CEN na Usługi Ochrony przed Szkodnikami

Termin konferencji: 12.12.2012r.

Miejsce konferencji: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24, Warszawa

Godziny: 10:00-15:00

Program konferencji

 

“Wybrane przepisy krajowe i europejskie dotyczące usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
dr Aleksandra Gliniewicz, Kierownik Samodzielnej Pracowni Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

“Ogólnoeuropejskie standardy usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
Roland Higgins, Dyrektor Generalny Confederation of European Pest Management Associations CEPA z Brukseli

“Postęp prac nad normą CEN Usługi Ochrony przed Szkodnikami”
dr Jacek Doniec, Przewodniczący KT 313 ds. Usług Ochrony przed Szkodnikami w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

“Normy Europejskie – wprowadzenie do Polskich Norm metodą tłumaczenia”
Joanna Roguszka i Izabela Grodek z Sektora Usług Wydziału Prac Normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

“Produkty biobójcze – znaczenie substancji czynnej, zasady rejestracji w procedurach europejskich”
Anna Frączkowska, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.