Zwójka siatkóweczka

Zwójka siatkóweczka (Adoxophyes reticulana, syn. A. orana) owad z rzędu motyli, szkodnik sadów

Samice zwójki siatkóweczki mają przednie skrzydła w kolorze szarobrązowym, a samce -rdzawobrązowe z ciemnymi plamkami. Tylne skrzydła są jasnoszare. Zwójka siatkóweczka ma rozpiętość skrzydeł od 1,5 do 2,2 cm. Jaja są owalne, żółtozielone, które składane są na górnej stronie liścia, w złożach po 30-80 sztuk. Gąsienica jest w różnych kolorach zieleni z żółtymi brodawkami oraz jasnobrązową głową. Zimują gąsienice drugiego i trzeciego stadium rozwojowego w oprzędach w załamaniach kory. Zwójka lata i składa jaja w maju. Wylegające się gąsienice żerują z czerwcu i żerują na liściach oraz zawiązkach owoców.

Motyle kolejnego pokolenia pojawiają się na przełomie lipca i sierpnia. Larwy tego pokolenia żerują na dojrzewających owocach i przygotowują się do zimowania.
Zwójka siatkóweczka żeruje na wszystkich gatunkach drzew i krzewów sadowniczych. Wiosną gąsienice żerują na rozwijających się liściach, pąkach kwiatowych i kwiatach. Bardzo groźne są gąsienice drugiego pokolenia, które żerują na dojrzewających owocach i obniżają wartość handlową jabłek.