Czy można stosować preparaty zawierające dichlorfos?

Z naszych informacji wynika, że co najmniej trzech krajowych producentów zwróciło się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o przedłużenie zezwolenia na sprzedaż produktów zawierających dichlorfos, które znajdują się w ich magazynach.

Drugi wniosek dotyczy przedłużenia terminu na stosowanie produktów zawierających dichlorfos. Większość firm DDD ma spore zapasy tych preparatów i oczekuje z niecierpliwością na informację Urzędu czy można je legalnie stosować do końca daty ważności na opakowaniu.

Do czasu ogłoszenia decyzji przez URPLWMiPB zarówno sprzedaż jak i stosowanie preparatów zawierających DDVP jest niezgodne z prawem.

Negatywna decyzja URPLWMiPB w sprawie użytkowania preparatów z dichlorfosem uderzy w całą branżę DDD i prawdopodobnie wymusi wzrost cen na usługi. Jednocześnie wiele firm, które posiadają te preparaty w swoich magazynach będzie dalej je wykorzystywać narażając się na konflikt z prawem.

Wydaje się, że bardziej rozsądne jest pozwolenie na zużycie preparatów zawierających DDVP niż ich kosztowne utylizowanie.