Stawonogi pasożytnicze

Pasożytnictwo jest szczególnym rodzajem współżycia człowieka i owada w którym owad odżywia się krwią swojego żywiciela czyli człowieka. Pasożyty towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych lat i są w pewien sposób wskaźnikiem warunków życia człowieka.

Problem pasożytów pojawia się regularnie w miejscach dużych skupisk ludzi lub tam gdzie jest duża rotacja krótko przebywających osób. Są również takie miejsca gdzie jest to problem nie do rozwiązania (noclegownie bezdomnych) z powodu trybu życia osób tam czasowo przebywających. Jest to problem dość wstydliwy z powodu społecznej opinii, o niskim statusie osób, które mają problem z niektórymi pasożytami (pluskwy, wszy).

Do najbardziej dokuczliwych pasożytów zaliczamy: wszy, pluskwy, komary i pchły.

np. Pchły (siphonaptera)