referencje tępienie szczurów, deratyzacja

Tępienie szczurów, deratyzacja

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, poświadcza, że usługi deratyzacji wykonane zostały w terminie od dnia 23.04.2015r. do dnia 20.10.2015r. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością, terminowo i fachowo.