Owocówka Śliwkóweczka

Owocówka śliwkóweczka (Laspeyresia funebrana) – motyl z rodziny zwójkowatych, groźny szkodnik drzew owocowych.

Jest to motyl o rozpiętości skrzydeł 12–14 mm. Skrzydła pierwszej pary są szarobrązowe z marmurkowym wzorem, a w końcowej części znajdują się po jednej – duże, ciemne plamy, obok których zauważalne są cztery niewielkie, czarne plamki w kształcie przecinków. Tylne skrzydła są jaśniejsze i szarobrązowe. Jaja – okrągłe, lekko owalne, mają średnicę około 0,7 mm. Świeżo złożone są przezroczyste, lekko lśniące w słońcu, później matowe, a następnie woskowożółte. W końcowej fazie rozwoju zarysowuje się czerwony krążek, a 1 lub 2 dni przed wylęgiem przez osłonkę widać czarną głowę gąsienicy. Gąsienica początkowo jest biała z czarną głową, a później intensywnie różowa o długości 10-12 mm. Poczwarki mają długość 0,5–0,6 mm i są jasnobrązowe.

Śliwkóweczka jest najgroźniejszym szkodnikiem, który żeruje głównie na śliwie, brzoskwini, moreli, tarninie oraz czasem na wiśni i czereśni. W naszych warunkach klimatycznych w rozwoju tego owada występują dwa pokolenia. Letnie jest liczniejsze i bardziej płodne od pokolenia pierwszego. Wyloty motyli owocówki śliwkóweczki są bardziej regularne niż owocówki jabłkóweczki, a do pułapek feromonowych odławia się więcej osobników tego gatunku. Występuje także zróżnicowanie w zagrożeniu szkodnikiem w poszczególnych sadach. Drugie pokolenie owocówki śliwkóweczki zwalcza się najczęściej w drugiej połowie lipca i ewentualnie wykonuje ponowne opryskiwanie po upływie 10–14 dni.

Biologia. Zimują gąsienice w oprzędach w spękaniach i szczelinach kory, na powierzchni gleby pod opadłymi liśćmi oraz w glebie. W okresie wiosennym przepoczwarczają się. Wylot motyli pierwszego pokolenia rozpoczyna się w pierwszej połowie maja i trwa do połowy lipca. Motyle zaczynają składanie jaj w 2 lub 3 dniu po wylocie, przy temperaturze powyżej 12°C. Okres rozwoju owocówki śliwkóweczki trwa najczęściej około 8 dni. W dobrych warunkach termicznych już w 6. dniu od wylotu motyli obserwowano jaja w fazie rozwoju określanej jako czarna główka. Gąsienica po wylęgu pozostaje na powierzchni owocu przez 15–20 minut, po czym wgryza się do wnętrza i tam żeruje. Porażone owoce przestają rosnąć, przedwcześnie zabarwiają się na fioletowo i wkrótce opadają. Rozwój gąsienic trwa około 3 tygodnie, a po przejściu wszystkich stadiów rozwoju opuszczają owoc i przepoczwarczają się. Część zapada w diapauzę. Pełny cykl rozwojowy (od jaja do motyla) pierwszego pokolenia trwa około 56–57 dni. Lot motyli letniego pokolenia rozpoczyna się najczęściej w II dekadzie lipca i trwa nawet do końca września. Okres składania jaj jest również bardzo długi i trwa od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia, a nawet dłużej. Gąsienice drugiego pokolenia po zakończeniu żerowania, opuszczają owoc, sporządzają oprzęd i zimują.