Znowelizowany standard IPPC/ISPM 15

Do 2010 r. wszystkie elementy drewniane z których składają się opakowania paletowe, obudowy, skrzynie, bębny pudła załadunkowe przed wywozem za granicę były poddawane zabiegowi dezynfekcji gazowej. Proces ten zwany fumigacją odbywał się z użyciem niezwykle szkodliwego gazu jakim jest bromek metylu (methyl bromide) [MB].

Głównym celem fumigacji było zniszczenie szkodników drewna- owadów z rodziny: kołatkowate, kapturnikowate, bogatkowate, kózkowate, ryjkowcowate, zaleszczykowate, trzpiennikowate, kornikowate, termitów i nicieni bursaphelenchus xylophilus.

Żywe szkodniki, chrząszcze i larwy mogą stanowić poważne zagrożenie fitosanitarne dla miejscowej roślinności w krajach tranzytowych i importujących towary.

Już w 2002 r. Instytut Technologii Drewna razem z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa opracował zasady przeprowadzania takich zabiegów i właściwego znakowania opakowań zawierających elementy z drewna. Od tego też czasu Instytut Technologii Drewna z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza audyty kontrolne i systematycznie aktualizuje Krajowy Rejestr Firm Spełniających Warunki Produkcji Materiałów Opakowaniowych z Drewna [więcej].

Rejestr ten jest dostępny na stronach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, zakładka Bazy danych – rejestr IPPC.

Od 19.03.2010 zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2008/753/WE bromek metylu został wycofany jako środek stosowany w ochronie roślin i tym samym w zabiegach przedwysyłkowych fumigacji opakowań. Do końca 2010 r. był okresem dostosowawczym i od 01.01 2011 r. wszystkie elementy drewniane muszą być poddane obróbce termicznej (HT) w temp. Co najmniej 560 C w ciągu co najmniej 30 min.

Jednostki przeprowadzające zabieg obróbki termicznej materiałów z drewna, muszą spełniać wymagania zalecane przez IPPC Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin zawarte w dokumencie ISPM No. 15 (International Standard for Phytosanitary Measure Standard 15) [więcej]