Yersinia pseudotuberculosis

Pałeczki Y. pseudotuberculosis, wywołują zachorowania u wielu gatunków zwierząt, głównie gryzoni, a także ptaków i zwierząt domowych (psy i koty).


U zakażonych zwierząt pojawiają się martwicze ziarniniaki zlokalizowane w wątrobie, śledzionie i węzłach chłonnych (gruźlica rzekoma, pseudotuberkuloza).

U ludzi pałeczki Y. pseudotuberculosis wywołują:

  • różne postacie jersiniozy, określane dawnej jako rodencjoza;
  • zapalenie węzłów chłonnych krezki jelitowej (choroba przebiega z objawami typowymi dla ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i występuje głównie u dzieci i młodzieży (6-18 lat), rzadko u dorosłych;
  • zapalenie jelit określane jako łagodna postać brzuszna jersiniozy

Pałeczki Yersinia są wrażliwe na:

  • ogrzewanie
  • powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

Namnażają się w temperaturze pokojowej, ale wykazują również aktywność w temperaturach niskich. Stanowią duże zagrożenie dla przechowywanej w chłodniach żywności.

Aby uniknąć zakażenia należy:
– przechowywać mrożonki zgodnie z zaleceniem producenta;
– nie zamrażać ich ponownie po rozmrożeniu;
– po rozmrożeniu produkty poddawać obróbce cieplnej;
– myć regularnie i dezynfekować chłodnie oraz lodówki;
– ujęcia wody oraz instalacje wodne regularnie badać na obecność bakterii i dezynfekować, zwłaszcza przydomowe studnie.