Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica to bakteria szeroko rozpowszechniona w środowisku.


Naturalnym rezerwuarem tych drobnoustrojów są:
– zwierzęta gospodarskie (świnie, konie, bydło, owce, kozy, psy, koty)
– dziko żyjące (gryzonie, lisy)
– ptaki dzikie i hodowlane (indyki, kaczki, gęsi, gołębie, kanarki, bażanty).

Pałeczki Yersini znajdują się w przewodzie pokarmowym zwierząt i razem z kałem są wydalane do środowiska, gdzie trafiają do gleby i wody (stawy, jeziora, studnie).

Chore zwierzęta mogą być bezobjawowymi nosicielami. Do zakażenia dochodzi głównie droga pokarmową. Zakażenie z człowieka na człowieka zdarza się sporadycznie, raczej jako zakażenie szpitalne lub rodzinne.

Źródła zakażenia pałeczkami Yersinia enterocolitica
– najczęściej w czasie spożywania niedopieczonego mięsa wieprzowego zanieczyszczonego pałeczkami lub pochodzącego od chorego zwierzęcia (najczęstsze nosicielstwo),
– ryby i jadalne skorupiaki.
– niepasteryzowane produkty mleczarskie (mleko, lody)
– woda
– produkty roślinne (warzywa, mrożonki) przechowywane długi czas w chłodni (sprzyja temu zdolność bakterii do wzrostu w temp. 40C).
– produkty pakowane próżniowo i przechowywane w lodówce

Większość zachorowań stwierdza się jesienią i zimą.

Okres wylęgania choroby trwa od jednego do kilkunastu dni.