Wylot szrotówka kasztanowcowiaczka 2014

W całym kraju jest obserwowany I wylot szrotówka kasztanowcowiaczka.

Jeżeli chcesz ochronić swoje kasztanowce, powinieneś niezwłocznie okleić drzewo opaską lepną z feromonem lub umieścić w koronie drzewa pułapkę lejkową zwabiającą samice szrotówka.

O kolejnych wylotach będziemy Państwa informować w specjalnych komunikatach.