Unisteryl firmy POCH s.a. Gliwice

Jak wynika z naszych informacji Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDiD zostało poproszone o konsultację w sprawie ewentualnej możliwości zatrucia osób trzecich w wyniku przeprowadzonej dezynfekcji preparatem Unisteryl.

Preparat zawiera w swoim składzie 3 substancje aktywne: kwas octowy, kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru.

Dezynfekcja preparatami o podobnym składzie jest bardzo skuteczna, ponieważ składniki, a zwłaszcza kwas nadoctowy działa również na spory bakteryjne. Może być wykorzystywany do dezynfekcji profilaktycznej przy zagrożeniu bioterrorystycznym, a produkty rozkładu, tj. woda i kwas octowy sprawiają, że jest on przyjazny dla środowiska.
Jednakże przebywanie i wdychanie oparów może powodować podrażnienia dróg oddechowych, łzawienie oczu oraz podrażnienie odkrytej skóry.

Należy pamiętać, że po przeprowadzonej dezynfekcji pomieszczenie zawsze należy starannie przewietrzyć a zabiegów nigdy nie wykonywać w obecności osób postronnych bez zabezpieczenia BHP.