Ubezpieczenie zdrowotne dla członków PSPDDiD

Polskie Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Warszawie przygotowało dla swoich członków i ich rodzin wyjątkowo atrakcyjną ofertę ubezpieczenia zdrowotnego POLISA ZDROWIE.

Po podpisaniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, osoba nabywa prawo do skorzystania z usług medycznych w ponad 1500 placówkach medycznych na terenie całej Polski.

Dla przykładu w woj. mazowieckim jest ich 269 a w Warszawie ponad 160.

Wszystkie usługi medyczne obsługiwane są w systemie bezgotówkowym w sieci placówek medycznych współpracujących z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Zdrowie S.A.

Lista wszystkich placówek medycznych dostępna jest na stronie internetowej ubezpieczyciela,  a ich liczba stale rośnie.

Aby skorzystać ze świadczenia medycznego wystarczy zadzwonić na 24h infolinię medyczną i podać swoje preferencje dotyczące miejsca i czasu realizacji wizyty lekarskiej lub skorzystać z formularza zgłaszanie wizyt on-line poprzez Internet. Dla osób przywykłych do tradycyjnych metod istnieje możliwość umawiania usług bezpośrednio Placówce Medycznej.

W ramach ubezpieczenia można skorzystać z usług medycznych w placówkach które nie należą do sieci TU ZDROWIE. Dotyczy to tych osób które chcą skorzystać z placówki w której wcześniej się leczyły lub chcą skorzystać z pomocy wybranego lekarza.

Wówczas należy przesłać kopie faktury lub rachunku na adres ubezpieczyciela aby w ciągu 30 dni otrzymać zwrot kwoty świadczenia. W takim przypadku jest stosowany GGO czyli górny limit wypłaconego świadczenia dla konkretnej usługi medycznej objętej ubezpieczeniem.

Lista wszystkich świadczeń i uprawnień dla każdego wariantu ubezpieczenia oraz wartości GGO (górna granica odpowiedzialności w przypadku obsługi innej niż bezgotówkowa) znajdują się w ofercie złożonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA dla Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

Sprawdziliśmy jakie korzyści daje Oferta ubezpieczeniowa dla członków Stowarzyszenia.

Dostęp do wszystkich placówek medycznych z sieci TU Zdrowie w systemie bezgotówkowym w systemie ile, kiedy i gdzie chcesz.

Możliwość skorzystania z każdej  placówki  za zasadzie refundacji kosztów.

Gwarancje krótkich terminów oczekiwania na wizytę lekarską. 1 dzień na poradę u internisty i 3-5 dni na wizytę u specjalisty. W przypadku niewywiązania się z gwarancji zwrot 100% kosztów poniesionych w czasie wizyty realizowanej we własnym zakresie.

Brak wymogów skierowania do lekarza specjalisty.

Składka za ubezpieczenie zdrowotne może być dla firmy kosztem uzyskania przychodu.

Różne  warianty ubezpieczeniowe dające możliwość wyboru pakietu preferowanych usług.

W opcji zawierającej zabiegi ambulatoryjne nie ma wymogu wypełnienia ankiety medycznej  zawierającej indywidualną ocenę ryzyka. Opieka obejmuje leczenie chorób przewlekłych lub występujących przed przystąpieniem do ubezpieczenia.

Nie ma górnego limitu wieku żeby przystąpić do ubezpieczenia.

Wariant rodzinny zabezpiecza opiekę zarówno pracownikowi i (współmałżonkowi lub partnerowi) oraz dzieciom do 26 roku życia.

Proste przystąpienie do ubezpieczenia, wystarczy wpisać się na listę chętnych lub przesłać zgłoszenie do siedziby Stowarzyszenia (wariant szpitalny wymaga wypełnienia dodatkowej ankiety).

Wariant z rehabilitacją zawiera do 40 zabiegów rehabilitacyjnych w roku.

Wariant rozszerzony ubezpieczenia zawiera 24h lekarskie wizyty domowe, nieodpłatne szczepienia przeciwko żółtaczce typu B i A, przyjazd pielęgniarki do domu, testy uczuleniowe z krwi i szereg specjalistycznych zabiegów ambulatoryjnych a także leczenie chorób zakaźnych i wizyty konsultacyjne u prof. Medycyny.

Reasumując, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD  kierując się dobrem swoich członków przygotował dla nich interesującą ofertę leczenia poza strukturą NFZ.