Archiwa tagu: zwalczanie szkodników


Szczur śniady (Rattus rattus)

Przebywa wyłącznie w pobliżu siedzib ludzkich, gdzie zasiedla strychy, magazyny zbożowe, poddasza, hale targowe i różnego rodzaju zabudowania gospodarcze. Charakterystyczne, że w odróżnieniu od szczura wędrownego zajmuje zwykle wyższe kondygnacje budynków. Potrafi wspinać się po murach, można go spotkać w miejscach wydawałoby się mało prawdopodobnych. Często występuje w magazynach portowych. W czasach żaglowców to właśnie szczur śniady był częstym, choć niechcianym towarzyszem żeglarzy.

Czytaj dalej


Szczur wędrowny (Rattus norvegikus)

Jako gatunek synantropijny rozprzestrzenił się na całym świecie. W wielu miastach populacja tych gryzoni może przewyższać liczbę mieszkańców danego miasta. Najchętniej zamieszkuje piwnice, kanalizację, wysypiska śmieci, magazyny i składy. Chętnie przebywa w okolicy wody, dobrze pływa. Jest wszystkożerny, z dużym udziałem pokarmu zwierzęcego. Aktywny całą dobę, najbardziej w nocy.

Czytaj dalej


Postęp prac w przygotowywaniu normy CEN na Usługi Ochrony przed Szkodnikami

Termin konferencji: 12.12.2012r.

Miejsce konferencji: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24, Warszawa

Godziny: 10:00-15:00

Program konferencji

 

“Wybrane przepisy krajowe i europejskie dotyczące usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji”
dr Aleksandra Gliniewicz, Kierownik Samodzielnej Pracowni Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

“Ogólnoeuropejskie standardy usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji”
Roland Higgins, Dyrektor Generalny Confederation of European Pest Management Associations CEPA z Brukseli

“Postęp prac nad normą CEN Usługi Ochrony przed Szkodnikami”
dr Jacek Doniec, Przewodniczący KT 313 ds. Usług Ochrony przed Szkodnikami w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

“Normy Europejskie – wprowadzenie do Polskich Norm metodą tłumaczenia”
Joanna Roguszka i Izabela Grodek z Sektora Usług Wydziału Prac Normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

“Produkty biobójcze – znaczenie substancji czynnej, zasady rejestracji w procedurach europejskich”
Anna Frączkowska, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Jak działa ozon?

Ozon wchodzi w reakcję ze związkami organicznymi – pleśnie, grzyby, wirusy, bakterie, pyłki roślin, roztocza i całkowicie je niszczy. Tlen uwalniany podczas rozkładu ozonu neutralizuje uciążliwe dla zdrowia właściwości pyłków kwiatowych, zapobiegając alergiom, podrażnieniom gardła, nosa i oczu.

Czytaj dalej


Ozonowanie – zastosowanie

Dom

Odór papierosowy: jego liczne, groźne dla zdrowia związki chemiczne w zetknięciu z ozonem utleniają się do związków mniej szkodliwych i pozbawionych duszącej woni nikotyny. Neutralizuje zapach w pomieszczeniach, w których odór papierosów wniknął w meble, ściany oraz tapicerkę samochodu.

Czytaj dalej


Stawonogi jadowite

Do stawonogów najbardziej jadowitych należą osy i szerszenie. Jedna robotnica osy może użądlić wielokrotnie, a jej jad może być przyczyną silnego podrażnienia u osób z nadwrażliwością i wszystkich tych którzy zostali użądleni wielokrotnie.

Czytaj dalej


Stawonogi pasożytnicze

Pasożytnictwo jest szczególnym rodzajem współżycia człowieka i owada w którym owad odżywia się krwią swojego żywiciela czyli człowieka. Pasożyty towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych lat i są w pewien sposób wskaźnikiem warunków życia człowieka.

Czytaj dalej


Stawonogi dokuczliwe

Są to zwierzęta które wywołują uczulenia lub są drażniące dla człowieka. Potrafią skutecznie uniemożliwić nam wypoczynek a w skrajnych przypadkach mogą być również bardzo niebezpieczne. Do pajęczaków, które mogą wywołać uczulenie należą roztocza, które mogą pasożytować na ptakach dzikich i domowych (np. ptaszyniec kurzy) oraz te, które występują w kurzu domowym (roztocza kurzu domowego).

Czytaj dalej


Owady szkodliwe pod względem gospodarczym

Do stawonogów szkodliwych pod względem gospodarczym należą gatunki owadów i pajęczaków które zjadają bądź uszkadzają żywność żerując i rozmnażając się w produktach spożywczych. Szkodniki te mogą całkowicie zniszczyć produkt lub obniżyć jego wartość i uczynić go niezdatnym do spożycia przez ludzi.

Czytaj dalej