Salmonella Typhi

Salmonella Typhi wywołuje dur brzuszny (typhus abdominalis), ostrą chorobą zakaźną, która charakteryzuje się różnorodnością objawów (gorączka, ból brzucha, krańcowe wyczerpanie) i groźnymi powikłaniami.

Mimo, że choroba występuje na całym świecie do za-każenia dochodzi częściej w miejscach o niskim lub niedostatecznym poziomie sanitarno-higienicznym. W Polsce notuje się od 2 do 25 przypadków zachorowań rocznie, najczęściej po powrocie z rejonów endemicznych (Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, Ameryka Środkowa i Południowa.

Rezerwuarem zarazka oraz źródłem zakażenia może być jedynie chory człowiek, ozdrowieniec lub nosiciel. Zarazki są wydalane w kale, moczu oraz wymiocinach. Drogi szerzenia:

 • woda – zakażone źródło zaopatrzenia w wodę,
 • żywność i mleko (mleko oraz mleko w proszku są doskonałym środowiskiem dla bakterii),
 • owady (muchy) są przenosicielami pałeczek duru z kału na żywność,
 • kontakt z chorym lub nosicielem.

Nosicielstwo może być pochorobowe (do 3 miesięcy po ozdrowieniu) i nosicielstwo stałe utrzymujące się przez całe życie. Nosicielem może być także osobnik zdrowy, bez objawów choroby i wówczas stanowi największe zagrożenie dla otoczenia. Okres wylęgania choroby 10-14 dni, rzadziej 7-28. Choroba przebiega w trzech etapach.

 • okres wylęgania (objawy pseudogrypowe),
 • okres narastania objawów ( temp 39-400C, ból głowy, mięśni, odurzenie do utraty świadomości, ból i wzdęcie brzucha, powiększona wątroba i śledziona),
 • okres pełnego rozwoju choroby ( zapalenie oskrzeli towarzyszące chorobie, wy-sypka – bladoróżowe plamki na skórze brzucha i klatki piersiowej, biegunki),
 • okres ozdrowienia (ustępuje biegunka i zaburzenia świadomości).Powikłania:
 • krwawienia jelitowe, perforacja, owrzodzenie jelit,
 • odoskrzelowe zapalenie płuc,
 • zakrzepowe zapalenie żył,
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego,
 • inne powikłania (zapalenie kości, szpiku, nerek, mięśnia sercowego lub opon mózgowo – rdzeniowych. 

   

  Pałeczki Salmonella Typhi są wrażliwe na działanie środków dezynfekujących, promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury ( giną po 20 min w temp. 600C), dobrze znoszą niską temperaturę oraz wysuszenie. Szczepienia łagodzą przebieg choroby ale nie chronią w pełni przed zachorowaniem.

  Dury rzekome

  Dury rzekome wywołane są pałeczkami Salmonella enterica Paratyphi A, B i C. Najbardziej rozpowszechniony jest dur rzekomy B (w Europie i na świecie), A w Azji, C na Bliskim Wschodzie. Rezerwuarem zarazka jest człowiek, ale źródłem zakażenia może być i człowiek i zarażone zwierzę (bydło domowe, świnie, kury, kaczki, gryzonie a nawet psy, małpy i ryby). Do zakażenia człowieka dochodzi po spożyciu żywności pochodzenia zwierzęcego ( mięso z dodatkiem surowych jaj, surowe mleko). Zwierzęta zakażają się wydalinami chorych ludzi, ozdrowieńców lub nosicieli. Przebieg choroby, objawy kliniczne są podobne jak w durze brzusznym, ale przebieg choroby jest trochę łagodniejszy i powikłania w postaci owrzodzenia jelit nie są tak liczne i głębokie . Szczepienia są mało skuteczne.