Riketsje (Rickettsia)

Riketsje to małe (0,1-2,0 μm) Gram-ujemne bakterie pałeczkowate, które podobnie jak wirusy są bezwzględnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi (namnażają się jedynie wewnątrzkomórkowo).

  • W środowisku zewnętrznym poza organizmem gospodarza przeżywają bardzo krótko.
  • W temperaturze 500C giną po 10 min, a w 800C po 1 minucie.
  • Rezerwuarem riketsji są zwierzęta (szczury, myszy, wiewiórki), tyfusu plamistego (Rickettsia prowazeki) rezerwuarem jest człowiek.
  • Wektorem zakażenia są stawonogi, wszy, pchły i kleszcze i roztocza u których nie wywołują chorób. Zakażone riketsją wszy (głównie odzieżowe) lub pchły zarażają ludzi poprzez ukąszenia oraz wcieranie w skórę zakażonych wymiocin lub odchodów.
  • Tyfus jest przekazywany przez pchły i wszy natomiast kleszcze przenoszą gorączkę plamistą.

Metodą walki z chorobami wywołanymi przez riketsje jest skuteczna deratyzacja.