Mykoplazmy

Mykoplazmy są najmniejszymi bakteriami które nie posiadają sztywnej ściany komórkowej ze względu na brak mureiny. Dzięki tej właściwości bakterie są całkowicie odporne na działanie antybiotyków hamujących syn-tezę mureiny. Nie posiadają również rzęsek, fimbrii ani otoczek.

Mogą przyjmować wiele form od kulistych (300-800 nm) lub gruszkowa-tych do rozgałęzionych włókienek (kilkadziesiąt μm). Dla ludzi patogenne są dwa gatunki: Mycoplasma pneumoniae, jest jednym z najważniejszych bakteryj-nych chorób układu oddechowego człowieka oraz względnie chorobotwórcze gatunki Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis która powoduje zakażenia układu moczowo-płciowego. M. pneumoniae, jest rozpowszechniona na całym świecie.

Jedynym źródłem zakażenia są ludzie. Patogeny szerzą się droga kropelkową w czasie bliskiego kontaktu. Jest przyczyną 15-20 % wszystkich przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc w całej populacji i ponad 50 % przypadków zapalenia płuc w środowiskach zamkniętych (szkoły, internaty, akademiki, ko-szary) Stąd określenie choroby wędrujące zapalenie płuc. M. pneumoniae upośledza ruch rzęsek nabłonka dróg oddechowych i powoduje martwicę komórek błony śluzowej. Złuszczenie nabłonka oraz wysiękowa, oskrzelowa i około oskrzelowa reakcja zapalna może się szerzyć na pęcherzyki płucne, wywołując śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i oskrzelików. U 25% pacjentów dochodzi do powikłań dermatologicznych .