Karczownik ziemnowodny (Arvicola amphibius)

Jest gatunkiem gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych. Najchętniej zamieszkuje brzegi wód, zakłada nory w wilgotnej glebie, w miejscach nieuprawianych, ale też w ogrodach i sadach wyrządzając szkody w drzewostanie. Karczownik ma szeroką i grubą głowę z tępo zakończonym pyskiem, małe uszy ukryte w sierści, grzbiet szaro- lub ciemnobrunatny, a brzuch szary. Bywają też osobniki czarne. Długość głowy i tułowia 16-22 cm, ogona 10-15 cm. Masa ciała 70-180 g. Ogon jest w przekroju okrągły.

Występuje w 2 ekotypach. Pierwszy żyje w ogrodach, na łąkach i polach przebywając w chodnikach wykopanych przez siebie tuż pod powierzchnią gruntu, drugi prowadzi ziemnowodny tryb życia i kopie nory na brzegach jezior i rzek. Karczownik wygrzebuje rozległe systemy nor z gniazdem i magazynami. Wygrzebaną ziemię z nor wyrzuca na zewnątrz w postaci kopczyków (ale mniejszych od kretowisk) w odległości 10-30 cm od wlotu nory. Charakterystyczne dla karczownika są zatkane wyloty nor. Wejścia często znajdują się pod wodą. Znakomicie pływa i nurkuje, jest aktywny w dzień, jak i w nocy. Maksymalną aktywność osiąga rano.

Karczownik nie tworzy większych kolonii. Osobniki, zamieszkujące tereny oddalone od wody, żyją najczęściej w stadach rodzinnych. Miewają 3-5 miotów w jednym roku. Niekiedy młode z pierwszego miotu mogą już same rozmnażać się pod koniec lata. Ciąża trwa 20-22 dni. Dorosła samica rodzi nawet 11 młodych. Po 3 dniach wyrasta im sierść, po 9 otwierają oczy. Po 14 dniach młode są już całkowicie owłosione. Kiedy opuszczają gniazdo na zawsze rozstają się z rodzicami. Nie żyje dłużej niż dwa lata.

Karczowniki żyją najczęściej w budowanych przez siebie gniazdach na gęsto zarośniętych brzegach powoli płynących rzek i na brzegach stawów i potoków o stałym poziomie wody. Spotyka się je również na obszarach pagórkowatych i w górach. Budują kuliste gniazdo z trawy lub innego materiału roślinnego. Karczownik prowadzi podobny tryb życia jak kret. Niektóre populacje żyją na zalesionych obszarach, oraz na łąkach i polach. Kiedy rodzina karczowników osiedli się w sadzie nikt na początku nie dostrzega ich działalności. Karczowniki powoli zagrzebują się pod korzeniami drzew i przegryzają je. Pożywienie karczownika stanowią głównie trawy i rośliny rosnące w wodzie. Jadłospis zawiera także gałązki, pączki, korzonki kłącza, cebule oraz spadłe owoce. Żyjące na łąkach i w sadach zjadają korzenie roślin, zimą ogryzają korzenie drzew i krzewów do tego stopnia, że obumierają. Zimą są aktywne w dzień, budują pod śniegiem tunele prowadzące do żerowisk (często do korzeni drzew owocowych). Przegryza korzenie nawet starszych drzew, ogryza korę z korzeni i szyjki korzeniowej.