Endospory

Niektóre bakterie (względne tlenowce z rodzajów Bacillus oraz bezwzględne beztlenowce z rodzaju Clostridium), tworzą specjalne formy przetrwalne zwane przetrwalnikami (sporami) –  gdy warunki żywieniowe bakterii są niekorzystne i brakuje węgla lub azotu niezbędnych do procesu rozmnażania. Gdy warunki zmienią się na korzystne, następuje powrót do normalnych funkcji życiowych.

Właściwości endospor:

  • znoszą ogrzewanie powyżej 1000C
  • odporne nawet na zamrażanie dzięki grubym ścianom i małej  zawartości wody
  • bardzo odporne na promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące
  • przeżywają pasteryzację i giną dopiero przy sterylizacji (chemicznej, termicznej lub radiacyjnej).