Dostępność pozwolenia na obrót produktem biobójczym

Skierowaliśmy zapytanie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych w sprawie dostępności pozwoleń na obrót środkami biobójczymi.

Uzyskaliśmy odpowiedź, że wystarczające jest udostępnianie numeru pozwolenia. Posiadając ten numer, każdy może odnaleźć dane pozwolenie na stronie internetowej Urzędu Rejestracji
http://bip.urpl.gov.pl/article/rejestr-produktow-biobojczych

Tutaj znajduje się pełna odpowiedź Urzędu