Bacillus cereus

To Gram-dodatnie laseczki (dłuższe od pałeczek, długość przekracza 10-20 krotnie ich szerokość). Szeroko rozpowszechnione w środowisku roślinnym i  zwierzęcym.

Wytwarzają ciepłooporne przetrwalniki ( endospory) – ważne w higienie żywności, ponieważ przetrwalniki z powodu znacznej termoodporności stanowią szczególne zagrożenie dla produktów po obróbce cieplnej (przetrwalniki przeżywają proces pasteryzacji).

Występują w:
– glebie,
– wodzie,
– powietrzu
– w produktach spożywczych głównie roślinnych (najsilniej zanieczyszczone bywają przyprawy: cynamon i czerwona papryka, w których liczba spor dochodzi do 1015/gram).

Dzięki obecności endospor wykazuje tak dużą odporność na warunki środowiskowe oraz wysoką temperaturę stosowaną w przetwórstwie żywności.

Powodują choroby owadów i zwierząt, które następnie w dużej mierze przyczyniają się do rozprzestrzeniania zarazków w przyrodzie.

U zwierząt są przyczyną infekcji ropnych i zapalenia osierdzia. U ludzi są przyczyną zatruć pokarmowych o charakterze biegunkowym i wymiotnym.