Aktualności


CEPA walczy o jakość usług DDD

Konfederacja Europejskich Stowarzyszeń DDD (ang. Confederation of European Pest Management Associations) wraz Europejskim Komitetem Normalizacyjnym pracują nad nową normą europejską z zakresu ochrony przed szkodnikami.

Będzie ona określała wymagania i kompetencje, które muszą spełniać firmy z branży DDD. Wszystkie krajowe stowarzyszenia europejskie, będące członkami konfederacji CEPA (w tym PSPDDD) będą wymagały od swoich członków spełnienia wymagań stawianych przez normę.

Czytaj dalej


Znowelizowany standard IPPC/ISPM 15

Do 2010 r. wszystkie elementy drewniane z których składają się opakowania paletowe, obudowy, skrzynie, bębny pudła załadunkowe przed wywozem za granicę były poddawane zabiegowi dezynfekcji gazowej. Proces ten zwany fumigacją odbywał się z użyciem niezwykle szkodliwego gazu jakim jest bromek metylu (methyl bromide) [MB].

Czytaj dalej


Narada szkoleniowa Koła „Centrum”

W dniu 8 listopada 2011 r. odbyła się w Warszawie, kolejna już narada szkoleniowa zatytułowana: „Nowości techniczne w branży spożywczej, w placówkach żywienia zbiorowego”. Spotkanie to zostało zorganizowane i sfinansowane z inicjatywy członków Koła „Centrum” PSPDDiD,  a skierowane było do pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wystosowano odpowiednie zaproszenia do Wojewódzkiej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem, toteż na spotkanie przybyli liczni przedstawiciele obu tych placówek, wykorzystując wszystkie oferowane przez organizatorów miejsca.

Czytaj dalej